Micaflex PFC ver 3

Beskrivning

Micaflex PFC ver 3 är en differenstryckgivare för mätning av lufttryck och flöden. PFC innehåller en PI-regulator med två börvärden för styrning av frekvensomformare eller ställdon. PFC har SPC-ingång för börvärdespåverkan och SPD-ingång för omkoppling mellan två börvärden. PFC levereras med certifikat och testrapport från fabrikskalibrering.


Tekniska Data


Micaflex PFC finns tillgänglig i mätområden från 0...50 Pa till 0...10 kPa. Givaren har två analoga utgångar vilka används som ärvärdesutgångar för tryck eller flöde samt för reglering. Utsignalen väljs mellan 0/2…10 VDC eller 0/4…20 mA. PFC är också utrustad med akustiskt och visuellt alarm.