Micaflex PFTT ver 3

Beskrivning

Micaflex PFTT ver 3 är en givare och regulator för temperaturkompenserad mätning och reglering av lufttryck och flöde.

PFTT räknar om luftflödet till normalkubikmeter vid 0 °C eller till flöde vid aktuell temperatur. Denna funktion används för att kompensera för luftens densitetsförändringar vid varierande temperaturer.
Ärvärdet från en ansluten temperaturgivare kan erhållas som en skalbar volt eller mA signal på en av utgångarna.

PFTT innehåller även funktion för att styra automatisk renblåsning av flödesmätsonder eller tryckmätuttag. För denna funktion används en av de analoga utgångarna som då styr ett relä i “Purging”- enheten. Under renblåsningen fryses senaste ärvärdet eller reglersignalen.

PFTT levereras med certifikat och testrapport från fabrikskalibrering.

Tekniska Data

Temperaturkompenserad luftflödesmätning
Ingång för Pt-100/Pt-1000 temperaturgivare eller annan signal volt/mA
Renblåsningsfunktion av flödesmätsonder (Purging function)
Två analoga utgångar, fritt programmerbara
Inbyggd PI-regulator
Kalibreringsprotokoll medföljer
Tillbehör för Modbus datakommunikation
Akustiskt och visuellt alarm