Luftflödesmätning

Micaflex PFT ver 3
Differenstryckgivare för mätning och reglering av lufttryck och flöde.
Ventilation
Flödesgivare
Flödesregulatorer
Tryckgivare
Tryckregulatorer
MFS
Sond för mätning av flöde eller hastighet i luft och andra gaser.
Ventilation
Flödesmätsonder
Luftflödesmätning
Tillbehör
PU3
Renblåsningsenhet till MFS flödesmätsond
Ventilation
Luftflödesmätning
Tillbehör
Tillbehör
MFS-SS
Sond i syrafast stål för mätning av flöde eller hastighet i luft och andra gaser.
Ventilation
Flödesmätsonder
Luftflödesmätning
Tillbehör
Tillbehör
Micaflex FD ver 4
Givare med flödeslinjär visning och utsignal.
Ventilation
Flödesgivare
Värme
Luftflödesmätning
Svetsmuff för MFS-SS
Svetsmuff för montering av MFS-SS i ventilationskanal.
Flödesmätsonder
Luftflödesmätning
Tillbehör
Tillbehör
Värme
VM-5
Kondensfälla
Ventilation
Tillbehör
Värme
Luftflödesmätning
Tillbehör
MG-3000-DK-250
Temperaturgivare för luftkanal
Värme
Ventilation
Tillbehör
Sensorer / Givare
Luftflödesmätning