Företaget

Sedan starten 1964 har Micatrone utvecklat och tillverkat mät-, styr- och övervakningssystem för värmeproduktion.

1980 började vi även utveckla system för mätning av låga tryck och luftflöden i ventilationsanläggningar.

Sedan 1999 utvecklar vi även mätutrustning för fukthalt i ventilationssystem.

Dragreglering

Vår första stora produkt var dragreglering (undertrycksreglering) av oljeeldade undertryckspannor. Idén var att minimera ”tjuvluften” under drift och eliminera genomströmningen av kalluft under stillestånd. En mycket stor andel av pannor i effektområde från 100 kW upptill 10 MW har våra system.

Effektväljare och täta motortrottelventiler

I panncentraler med flera pannor är det både tekniskt och ekonomiskt viktigt att bara ha den eller de pannor som behövs för rådande effektbehov inkopplade flödesmässigt. Det sköter effektväljaren om.

O2-reglering

Genom att mäta och reglera O2-halten i rökgaser kan luftöverskottet i förbränningsluften minimeras. Detta ger optimal eldningsteknisk verkningsgrad. Micatrone har dessa system sedan början av 1990-talet.

Låga differenstryck

Hårda krav från dragreglering (undertrycksreglering) av pannor på att kunna mäta mycket låga differenstryck på ett långtidsstabilt sätt var utgångspunkten för utvecklingen av våra tryckgivare.

Denna teknik har vi använt vid utvecklingen av tryck- och flödesgivare för ventilation och luftbehandling.

Luftflödesmätning

Att mäta luftflöden i ventilationskanaler är en intressant teknik som Micatrone utvecklat under 1990-talet. Systemet består av en flödesmätsond som monteras i kanalen. Genom sin utformning skapar den ett högre differenstryck än motsvarande typer av mätdon. Det uppmätta differenstrycket omvandlas till flöde/hastighet av en flödesgivare.

Fuktmätning i luft

Fukt i luften kan orsaka korrosion, kondens, mögel och långsammare tillverkningsprocesser. År 1999 började vi utveckla mät- styr- och övervakningssystem för fukthalt i olika ventilationsanläggningar.

Familjeföretag

Allt sedan starten 1964 har Micatrone ägts av familjen Endre, som ursprungligen kommer från Gotland. Micatrone är ett stabilt företag med AAA-rating av D&B och Rating 100 poäng av 100 möjliga av Creditsafe.com. Vår stabila bakgrund och intresse för utveckling har resulterat i långvariga affärsrelationer med både kunder och leverantörer.

Micatrone är certifierat i enlighet med ISO 9001:2015