SD-MRP-2000

Beskrivning

SD-MRP-2000 är en dragregulator (undertrycksregulator) som reglerar undertrycket i eldstaden hos en självdragspanna.
Systemet består av en differenstryckregulator och en reläbox som används i kombination med en spjällregulator typ MS-35M4-SR.
Systemet är utformat för att ersätta äldre dragregulatorer typ SD/SD-D med ett minimum av förändringar i den befintliga installationen.

Tekniska Data

Dragregulatorn reglerar undertrycket (draget) hos självdragpannor till ett konstant lågt värde under brännarens drift. Detta innebär att brännaren brinner oberoende av dragvariationer och läckageluft. Brännarens maximala förbränningsprestanda kan utnyttjas under hela året, vilket ger hög eldningsteknisk verkningsgrad