Micaflex PFA ver 3

Beskrivning

Micaflex PFA ver 3 är en programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av lufttryck och flöden samt övervakning med alarm.

PFA möter mycket högt ställda kvalitetskrav och är EMPHASIS-godkänd och använd av den brittiska kärnkraftmyndigheten (UK Atomic Energy Authority) som ventilationsövervakning i ett flertal anläggningar. Micaflex PFA används även i renrum / luftslussar för övervakning av mycket låga differenstryck mellan rena utrymmen och korridorer.

PFA kan utrustas med automatisk nollpunktsjustering för att eliminera risken för drift vid låga tryckområden, samt med Modbus RTU för digital kommunikation med överordnade system.

Levereras med certifikat och testrapport från fabrikskalibrering.

Tekniska specifikationer

  • Standardmätområden från 0...100 Pa till 0...5 kPa, samt -50...+50 Pa
  • Specialmätområden på begäran, upp till 10 kPa maximal range
  • Negativa mätområden med eller utan nollpunktsgenomgång på begäran
  • Två analoga utgångar för tryck eller flöde samt för reglering
  • Utsignal mellan 0/2...10 VDC eller 0/4...20 mA, skalbar till önskat område inom givarens mätområde
  • PI-regulator för styrning av frekvensomformare eller ställdon.
  • Två separata alarmreläer samt inbyggd summer.