Micaflex PFA ver 3

Beskrivning

Micaflex PFA ver 3 är en programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av lufttryck och flöden samt övervakning med alarm. PFA möter mycket högt ställda kvalitetskrav och är godkänd och använd av den brittiska kärnkraftmyndigheten som ventilationsövervakning i ett flertal anläggningar. PFA levereras med certifikat och testrapport från fabrikskalibrering.

Tekniska Data

  • Mätområden från 0...50 Pa till 0...10 kPa
  • Två analoga ärvärdesutgångar för tryck eller flöde samt för reglering
  • Utsignal mellan 0/2...10 VDC eller 0/4...20 mA, skalbar till önskat område inom givarens mätområde
  • PI-regulator för styrning av frekvensomformare eller ställdon.
  • Två separata alarmreläer samt inbyggd summer.