Micaflex PD ver 4

Beskrivning

Micaflex PD ver 4 är en differenstryckgivare avsedd att mäta låga under- och övertryck.
PD har en tydlig display som visar aktuellt differenstryck och lämpar sig för montering i miljöer där aktuellt värde ska avläsas på längre håll.

Micaflex PD levereras med testcertifikat från fabrikskalibrering.

Tekniska specifikationer

  • Valbar utsignal V / mA
  • Två valbara tryckområden, hela eller halva området
  • Valbar dämpning för stabil utsignal (0.05, 0.7, 1.5 eller 2.2 sekunder)
  • Negativ eller positiv visning av tryck
  • Alarmmodul som tillbehör