Micaflex PD ver 4

Beskrivning

Micaflex PD ver 4 är en tryckgivare avsedd att mäta låga under-, över- och differenstryck.
PD har en tydlig display som visar aktuellt differenstryck och levereras med certifikat och testrapport från fabrikskalibrering.

Tekniska Data

Valbar utsignal Volt/mA
Enkel nollställning med en tangent
Två valbara tryckområden, hela eller halva området
Valbar dämpning
Negativ eller positiv visning av tryck
Alarm modul som tillbehör