Garantier

Våra produkter inkluderar 1 års reparations garanti från inköpstillfället. Kopia av faktura måste bifogas vid reparation om garanti åberopas.

Garantin omfattar inte ev. transportkostnader och den defekta apparaten skall insändas fraktfritt till vår adress.
Garantin omfattar ej heller handhavande fel, fysiskt skada eller skada till följd av felaktig installation.

För vissa produkter finns ett s.k. utbytes system, kontakta oss för mer information om denna tjänst.