Garantier

Våra produkter inkluderar 1 års reparationsgaranti från inköpstillfället. Kopia av faktura måste bifogas vid reparation om garanti åberopas.

Garantin omfattar inte handhavandefel, fysiskt skada eller skada till följd av felaktig installation.

Garantin omfattar inte heller transportkostnader. Den defekta apparaten skall insändas fraktfritt med leverans till vår adress.

För vissa produkter finns ett utbytessystem - kontakta oss för mer information om denna tjänst.