MTS-300

Beskrivning

Montagesats för att ansluta en impulsledning (tryckuttag) för mätning av eldstadstryck.
Innehåller impulsledning av såväl kopparrör samt plaströr för att klara en förhöjd temperatur vid eldstadsuttaget.