MS-250M4

Utgått 2015

Ställdonet MS-250M4 är avsett för styrning av spjäll, ledskenor och ventiler i styr- och reglersystem. Anslutning kan ske till styrsystem, tvåläges-regulatorer, 3-punktsregulatorer och tillsammans med servoregulator även till kontinuerliga regulatorer. Ställdonet har en mycket robust konstruktion avsedd för användning i såväl pannrumsapplikationer som svåra industriella miljöer.