MG-4000-R3

Beskrivning

MG-4000-R3 är avsedd för mätning av O2-halten i rökgaser från oljebrännare, gasbrännare och biobränslepannor.
MG-4000-R3 kan tillsammans med en regulator optimera luft/bränslekvoten. Resultatet blir att högsta möjliga eldningstekniska verkningsgrad kan uppnås och även behållas över tiden oberoende av förändringar i bränsle och förbränningsluft.

MG-4000-R3 består av två enheter, O2-givare med signalförstärkare och en central enhet med nätdel, signalutgångar, alarmutgångar, och tydlig operatörspanel. Datakommunikation via Modbus RTU  finns som tillval.

O2-givaren, MG-4000-R3/S, som monteras direkt efter pannan i rökröret har små yttermått och behöver ingen referensgas för funktionen. Givaren är försedd med insticksrör med justerbar instickslängd och klämringskoppling som anslutning mot rökrör. Givaren består av en ZrO2 sensor, värme element, förstärkare och strömreglerad Jonpump.

MF-4000-R3 levereras med testrapport från kvalitetskontroll.

Tekniska Data

  • Zirkoniumdioxidsensor
  • Direkt mätning i rökgaser
  • Ingen referensgas erfordras
  • Kalibreras i omgivningsluft
  • Små dimensioner på mätsonden
  • Enkel att montera, lika en temperaturgivare
  • Enkel att ansluta till Micatrone panndator MOG-1000-O2K eller O2 regulator MG-O2R som har alla erforderliga regler- och övervakningsfunktioner för O2-reglering