MEL-1000

Beskrivning

MEL-1000 är en styr- och reglercentral för el-pannor. MEL-1000 levereras med testrapport från kvalitetskontroll.

Funktioner
Temperatur- eller Ångtrycksreglering
Temperaturbegränsning
Effektbegränsning
Strömbegränsning
Återstart efter nätbortfall
Effektstyrning från yttre signal
Utomhustemperaturpåverkan på börvärdet
Datakommunikation
Felindikering i klartext