MV-300-E

MV-300-E - utgått 2004, ersatt av MVP-300

Beskrivning

MV-300-E är en effektväljare avsedd för en seriekopplad panna med två parallellkopplade pannor. Den seriekopplade kan vara en el- eller fastbränsleeldad panna.

Tekniska Data

  • Effektväljare MV-300-E övervakar och reglerar upp till tre pannors inkopplingsföljd så att endast den eller de för rådande effektbehov är inkopplade
  • Högre driftsäkerhet genom färre stopp och start av brännare
  • Bättre ekonomi genom mindre sotbildning på värmeupptagande ytor
  • Inga strålningsförluster på tillvalspannorna
  • Display som visar framledningstemperatur och inställd minsta framledningstemperatur