MFS-FI

Beskrivning

Micatrone flödesmätdon MFS-FI är avsedd att monteras i fläktinlopp med inloppskona i anläggningar där standard MFS inte går att montera.

Tekniska data

MFS-FI ger ett mättryck som omvandlas till flöde i någon av våra flödesgivare.
Placeringen är utprovad för att ge ett bra medelvärde för den inströmmande luften.