MO-3000

Beskrivning

Mätvärdesomvandlare avsedd att omvandla Pt-100 givarens resistans till belastningsoberoende utsignal 4…20 mA.
MO-3000 är avsedd för lokalt montage nära givaren därför att mA-signalen är betydligt mindre störkänslig vid överföring av mätsignal till kontrollrum eller apparatskåp.

Tekniska Data

MO-3000 finns i två modeller:

  • MO-3000/2T för två-ledar system
  • MO-3000/4T med inbyggt 230 VAC spänningsmatningsdon