VM-6/M

Micatrones mättuttag för referenstryck utomhus, VM-6 finns nu i en uppdaterad version i rostfritt stål (AISI 316).

VM-6 används för att mäta atmosfärstrycket utomhus som referens mot ett inomhustryck. Konstruktionen med hålborrade diskar neutraliserar vindeffekter upp till 20 meter per sekund, vilket gör VM-6 lämplig att montera på höga tak, i offshoremiljöer och andra sammanhang där vindeffekter kan störa tryckmätningen.