STEP 3D filer tillgängliga

Nu finns Micatrones tryck- och flödesgivare tillgängliga som 3D-filer i STEP format för användning i ritningar och applikationsbeskrivningar. Filerna finns tillgängliga i produktkatalogen för nedladdning och förhandsgranskning under respektive produkt. De produkter som omfattas är MF-P, MF-PD/FD samt MF-PFx-serien.