Mätning av luftflöden

Effektiv reglering av ventilationssystem

Bra inomhusklimat är en direkt följd av noggrann mätning och reglering av luftflödet i en byggnads ventilationssystem. Det uppmätta flödet i ventilationskanalerna används för att reglera fläkthastigheter, spjäll och andra komponenter i ventilationssystemet så att rätt mängd luft tillåts cirkulera i lokalerna.

Micatrones system för mätning av flöde bygger på differenstryckmätning. Det består av en sond för mätning i ventilationskanalen och en givare som utför beräkningen av luftflödet och omvandlar värdet till en utsignal för styrning och reglering.

MFS - sond för mätning av luftflöden i ventilationskanaler och fläktinlopp

MFS sond för luftflödes-mätning i ventilations-kanaler

Sonden MFS är utformad för att med hög precision mäta luftflödet över hela kanalens area. Den monteras i ventilationskanalen och täcker hela dess bredd. Det höga differenstryck som uppstår mellan sondens plus- och minussida möjliggör noggrann mätning även av mycket låga lufthastigheter.

MFS-FI för mätning i fläktinlopp

MFS finns i ett flertal utföranden för mätning i både cirkulära och rektangulära ventilationskanaler. Den finns även för mätning i höga lufttemperaturer samt epoxilackerad eller i syrafast stål för mätning i aggressiv luft eller gas. MFS finns i ett stort antal standardlängder och kan även beställas i speciallängder upp till 2 500 mm.

Varianten MFS-FI är konstruerad för att mäta luftflödet i fläktinlopp.

Flödesgivare och regulatorer

Micaflex PFT flödesgivare

En flödesgivare beräknar luftflödet utifrån det uppmätta differenstrycket över mätsonden. Flödet kan avläsas på displayen och omvandlas även till en linjär utsignal för att kontrollera, styra och reglera ventilationssystemet.

Micatrone erbjuder ett brett sortiment av givare med funktioner för de flesta typer av ventilationssystem i såväl bostäder och kontor som industrier, sjukhus och laboratorier.

Läs mer här