O2-mätning i värmepannor

Varför mäta O2-halten i rökgaser? 

För att optimera förbränningsprocessen i värmepannor behöver man kontrollera och styra lufttillförseln. O2-halten i rökgaserna ska hållas så låg som möjligt - utan att CO och NOx-halterna stiger.

Optimering av förbränningen ger både bästa möjliga bränsleekonomi och positiva miljöeffekter. Att installera en pålitlig O2-mätare är därför en god investering som är lätt att räkna hem.

MG-4000-R3

MG-4000-R3 centralenhet och givare

Micatrones O2-mätare MG-4000-R3 är avsedd för pannor eldade med biobränsle, olja eller gas. Systemet består av en givare med signalförstärkare samt en centralenhet med display.

MG-4000-R3 är robust konstruerad för att med råge klara både den tuffa miljön i pannrum och hårda EMC-krav. Kalibrering av systemet sker enkelt i omgivningsluften - ingen referensgas är nödvändig.