Kontroll av luftriktning

Säkerställ luftflödet i sjukhussalar, renrum och andra känsliga miljöer

Luft flödar in eller ut ur ett rum beroende på det relativa lufttrycket i rummet jämfört med trycket utanför. I känsliga miljöer – exempelvis infektionskliniker och renrum – får luften aldrig tillåtas flöda i fel riktning.  Tryckskillnaden mellan renrummet och miljön utanför är ofta liten. Noggrann och konsekvent tryckmätning av mycket låga differenstryck är därför viktig. Micatrones egenutvecklade givare för mätning av låga differenstryck är beprövade sedan lång tid och väl lämpade som alarm- eller regleringsinstrument.

Micaflex PFA

Tryckgivaren Micaflex PFA utrustad med tillbehöret automatisk nollpunktsjustering (Auto Zero) och alarmfunktion har vad som krävs för att mäta, övervaka och reglera differenstryck ned till 0,1 Pascal. Tillbehöret Auto Zero säkerställer att mätningen utförs stabilt och konsekvent över tid.

PFA kan även utrustas med tillbehöret OPD som är en extra fjärrdisplay för avläsning och handhavande på annan plats upp till tio meter från huvudenheten. OPD är användbar när huvudapparaten är otillgängligt placerad på exempelvis en servicevind eller i en luftsluss.

Applikationsexempel - Sjukhussalar

Rum 1 – patient med smittsam sjukdom

Rummet måste ha ett garanterat undertryck mot korridoren och närliggande rum. Om trycket i rummet överstiger trycket i korridoren kan smittsamma partiklar spridas ut i resten av sjukhuset.

Rum 2 – patient med brännskador

Rummet måste ha ett garanterat övertryck mot korridoren och närliggande rum. Om trycket i rummet är lägre än trycket i korridoren kan kontaminerad luft flöda in till den patienten.

Kontakta oss gärna för mer information och systemlösningar som passar dina behov.