Tryck- och flödesgivare

Micatrone erbjuder ett brett program av egenutvecklade differenstryckgivare för mätning och reglering av lufttryck och luftflöden.

Sensorerna är av membran-typ och bygger på beprövad och stabil teknik med lång livslängd. Då luften aldrig strömmar igenom sensorn är risken för nedsmutsning och slitage mycket begränsad. Micatrones givare fungerar därför utmärkt både i luft med högt partikelinnehåll och vid höga lufttemperaturer.

Det är viktigt att välja en modell som innehåller alla de funktioner du behöver och som har rätt tryckområde för det du ska mäta. Som tumregel bör givarens mätområde överstiga det maximala uppmätta differenstrycket med ungefär 20 procent. Vårt beräkningsverktyg hjälper dig att bestämma korrekt mätområde för din givare. Beräkningsverktyget

Översikt - funktioner, tryck- och flödesgivare

Auto Zero - automatisk nollpunktsjustering för mätning av låga luftflöden

Micatrones givare kan med rätt tillbehör mäta mycket små differenstryck med hög noggrannhet. I dessa fall bör man välja en givare med tillbehöret automatisk nollpunktsjustering - Auto Zero, som säkerställer noggrann och konsekvent mätning över tid. Micatrones givare används i vissa applikationer för att mäta differenstryck på endast några få Pascal.