Fuktmätning

Varför mäta fukt i luften? 

Många byggnader och processer behöver hållas torra för att förebygga problem med mögeltillväxt och korrosion.

Broar, höga hus och andra konstruktioner med metallstomme får längre livslängd om fukten i den omgivande luften kontrolleras och hanteras för att förhindra rostangrepp. Museer och arkiv behöver ett jämnt och torrt inomhusklimat för att inte gamla föremål och böcker ska ta skada. Transportindustrin behöver mäta och avfukta för att inte känsliga laster ska förstöras eller för att hålla fartyg fria från rostskador.  Ett trävarulager får inte torka ut och sedan återfuktas då materialet kan tappa formen och bli svårt att bearbeta för slutanvändaren.

En effektiv hantering av fuktproblem börjar med mätning och reglering av fukthalten i luften. Eftersom luft kan bära olika mängd fukt beroende på temperatur, mäter man vanligen den relativa luftfuktigheten. Den definieras som den faktiska mängden vattenånga i luften i förhållande till den maximala mängden luften kan bära vid en given temperatur.

Hur fungerar Micatrones fukt- och temperaturgivare?

För att mäta och reglera fukthalten behövs fukt- och temperaturgivare som kan hantera relativ luftfuktighet, temperatur och daggpunkt. De uppmätta värdena omvandlas i givaren till en utsignal som används till att reglera avfuktnings- eller befuktningssystem.

MF-HTC och MF-HTT
Micaflex HTC/T2 och Micaflex HTT

Micatrones egenutvecklade fukt- och temperaturgivare HTC/T2 och HTT mäter och beräknar relativ luftfuktighet, temperatur, daggpunkt, flytande daggpunkt och fuktkvot.

Den enklare hygrostaten HC-2 är avsedd för reglering av avfuktare och befuktare.  

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer om våra lösningar!