Dragskåpsreglering

Skyddsventilation

Skyddsventilation används för att ventilera bort luftburna föroreningar och därigenom skapa en säker arbetsmiljö i laboratoriet. Många farliga ämnen varken syns eller avger doft. Därför är det viktigt att skyddsventilationen är pålitlig och effektiv.

Dragskåp är en vanlig form av skyddsventilation som används både i kommersiella laboratorier, på sjukhus och i utbildningslokaler som skolor och universitet. Dragskåpet ventilerar bort skadliga ämnen i luften innanför glasluckan och förhindrar dem från att läcka ut i laboratoriet.

Regelverken för skyddsventilation ser olika ut i olika länder. En generell riktlinje är lufthastigheten i lucköppningen ska vara minst 0,5 m/s för att dragskåpet ska erbjuda fullgott skydd.

Micatrones dragskåpssystem

Micatrones egenutvecklade system för dragskåpsreglering säkerställer tillräckligt hög lufthastighet i dragskåpsöppningen oavsett luckans öppningsgrad - till lägsta möjliga energiförbrukning. Förändrade förutsättningar regleras mycket snabbt och noggrant - gångtiden för en 90°-justering av spjället är endast 1,5 sekunder. Detta borgar för en mycket säker arbetsmiljö utanför dragskåpet.

Systemet består av:

  • Operatörspanel FHI
  • Reglercentral FHC
  • Hastighetsgivare FHT
  • Ställdon HSA24-3P
  • Reglerspjäll HSD

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!