Ny produkt - MKV 1000 Kallstartvakt

MKV-1000 är en kallstartvakt som förhindrar start av en värmepanna om temperaturen i framledningen  understiger 50 °C, i enlighet med föreskrifterna i Arbetsmiljöverket AFS 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, 6 Kap.

MKV-1000 mäter vattentemperaturen i framledningen med en temperaturgivare typ Pt-100 och har en fast temperaturgräns om 50 °C.

Kontakta Micatrone för mer information om hur MKV-1000 hjälper dig att följa gällande arbetsmiljöregler och undvika risk för sanktionsavgifter

Försäljning – Värme

Johan von Melen

08-470 25 18

070-543 10 85

johan.melen@micatrone.se

Kent Holgersson

08-470 25 11

070-546 50 77

kent.holgersson@micatrone.se